مناقصات و مزایده ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات دانش بنیان
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان

  فهرست مناقصات خرید داخلی
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    خريد 6000دستگاه کنتور تکفاز ديجيتال و 6000دستگاه کنتور تکفاز ديجيتال با قاب کنتور ۹۷/۱۲۷ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۲    فراخوان ارزيابي مشاوران در زمينه مطالعات توليد پراکنده ۱۳۹۷-۰۰۵ عمومي-يک مرحله اي ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
۳    فراخوان ارزيابي پيمانکاران سامانه فتوولتاييک ۱۳۹۷-۰۰۳ عمومي-دو مرحله اي ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۴    واگذاري عمليات تست وبازرسي ( نظارتي ، موردي و روتين )و اصلاحات پس از تست (روتين و موردي )مشترکين عادي شرکت توزيع برق استان قزوين به صورت دستمزدي به پيمانکار ۱۳۹۷-۰۰۲ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    تجديد مزايده فروش 10تن سيم مسي اسقاط ۱۳۹۷-۰۰۶ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۲    فروش 10تن سيم مسي اسقاط ۱۳۹۷-۰۰۴ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹